Gambaran Mengerikan Perjalanan Orang Kafir yang Meninggal, Dijemput Malaikat Berwajah Hitam dan Alami Siksaan

Orang kafir yang akan meninggal didatangkan kepada mereka malaikat berwajah hitam. Inilah awal mereka melalui perjalanan yang buruk menuju siksaan kejam di akhirat.

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan, “Jika orang kafir akan meninggal dunia, maka diturunkanlah kepadanya Malaikat berwajah hitam dari langit. Mereka (para malaikat) membawa kain yang sangat jelek dan duduk sejauh pandangan mata. Kemudian datanglah Malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya. Ia berkata, ‘wahai jiwa yang hina keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah’.

Roh yang justru tenggelam dalam jasadnya berhasil dicabut oleh yang terasa seperti mencabut batangan besi yang biasa dipakai untuk membakar daging dari jalinan benang wol basah. Saat Malaikat maut menjalankan tugasnya, Malaikat yang lain juga menjalankan tugasnya,

Mereka mengambil dan meletakkan roh tersebut pada kain kasar hingga muncullah bau yang amat busuk seperti bau bangkai terbusuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka lalu membawa roh tersebut naik ke langit.

Setiap melewati sekelompok Malaikat, mereka ditanya, ‘siapakah roh yang buruk ini?’ malaikat menjawab, ‘Fulan bin Fulan’ menyebutkan nama terjeleknya di dunia. Malaikat lalu meminta agar pintu langit dibuka tapi pintu tersebut tidak dibukakan untuknya'”.

Halaman:

Sumber: Buku Ad-Daa wad Dawaa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Roh itersebut akhirnya dikembalikan ke jasadnya. Selanjutnya datang dua Malaikat dan mendudukkannya lalu bertanya kepadanya, “Siapakah Rabbmu?” Ia menjawab “aku tidak tahu”, malaikat bertanya “Apa agamamu?” ia menjawab “aku tidak tahu”. Malaikat kembali menanyakan, “siapakah orang yang diutus kepada kalian?” Ia menjawab “aku tidak tahu”.

Ia akhirnya merasakan panas dan hawa di neraka. Liang kuburnya juga disempitkan hingga membuat tulang-tulang rusuknya berantakan. Dalam suatu hadits riwayat dari Ahmad dijelaskan, “setelah itu dihadirkan kepadanya seseorang dengan ciri buta, tuli, dan bisu, di tangannya terdapat palu godam yang jika dihantamkan ke sebuah gunung niscaya akan hancur menjadi debu.

Orang tersebut memukulkan satu pukulan yang membuatnya (si mayat) hancur menjadi debu. Allah SWT lalu mengembalikannya seperti semula, Ia kembali dan di pukul lagi, Ia lalu berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia.

Leave a reply "Gambaran Mengerikan Perjalanan Orang Kafir yang Meninggal, Dijemput Malaikat Berwajah Hitam dan Alami Siksaan"

Author: 
author